Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD z dnia 15 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników

w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 

Na podstawie art. art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r.                                 o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin wyboru przedstawiciela pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, w celu reprezentowania pracowników podczas konsultacji pracodawcy w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

§ 2. Do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wyznacza się Komisję Wyborczą w składzie:

1)     Ilona Goździk – inspektor ds. księgowości – przewodnicząca komisji wyborczej

2)     Iwona Gajda – inspektor ds. księgowości – sekretarz komisji wyborczej

3)      Monika Olszyńska – główny księgowy – członek komisji wyborczej.

 

            § 3. 1. Ustala się termin wyborów przedstawiciela pracowników na dzień 20 października 2020 r.

2. Głosowanie w wyborach, o których mowa w ust. 1 odbędzie się w pokoju 2,  w Centrum Usług Wspólnych             Gminy Ujazd w godz. od 9:00 do 9:30.

3. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 16 października 2020 r.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji wyborczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDF (325KB) 


Wyświetlony: 144

Dodany 16.10.2020 14:18:19 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.10.2020 14:18:19 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [0]

Najnowsze

16.10.2020 14:18

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD z dnia 15 października 2020 r.

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:54

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:50

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:45

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

18.09.2020 10:44

Deklaracja dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Czytaj dalej...

07.09.2020 09:23

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r."

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paulina Goździk Zadaj pytanie

Tel: 447192111

Fax:


Patryk Śmiechowicz Zadaj pytanie

Tel: 447192111

Fax: